:: MARFURI :: COMPANII :: SERVICII :: NOUTATI :: DESPRE NOI :: :: RU :: RO :: EN ::
  
CATALOGUL MARFURILOR
Materiale de constructie
Materiale de finisare
Constructii si elemente de constructii
Mobila, marfuri pentru apartament, vila, oficiu
Instalatii sanitare, de incalzire, ventilatie, condiюionare
Securitate si comunicatii
Ferestre, usi, pereti despartitori
Instrumente si echipament (utilaj)

Marci
DOSPEL
SLOMCZE..
KLINGSPOR
PROFIX
NMC
BEYLER
SYMMER

INTERESANT SI UTIL
Design Interier
Design exterior
Proiecte de case
InfoCentru
Imobiliare
Panoul de anunturi

IN SISTEM
Marfuri : 203
Companii : 12
Utilizatori : 587Acasa / INTERESANT SI UTIL / InfoCentru / Hotariri / HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA cu privire la extinderea acţiunii Regulilor provizorii de exploatare a locuinţelor, întreţinere a blocurilor locative şi teritoriilor aferente în RM asupra căminelor

HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA cu privire la extinderea acţiunii Regulilor provizorii de exploatare a locuinţelor, întreţinere a blocurilor locative şi teritoriilor aferente în RM asupra căminelor

HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA
cu privire la extinderea acţiunii Regulilor provizorii
de exploatare a locuinţelor, întreţinere a blocurilor locative
şi teritoriilor aferente în Republica Moldova asupra căminelor
Nr. 1271 din 27.09.2002
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.135-136/1399 din 03.10.2002

* * *


În scopul ameliorării situaţiei create în căminele ce nu au fost supuse privatizării şi înlăturării multiplelor neajunsuri depistate în cadrul verificării acestora, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se extind prevederile Regulilor provizorii de exploatare a locuinţelor, întreţinere a blocurilor locative şi teritoriilor aferente în Republica Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1224 din 21 decembrie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999,nr. 3-4, art. 28), cu modificările ulterioare, asupra căminelor ce nu au fost privatizate.
2. Se obligă agenţii economici, deţinători de cămine, indiferent de forma de proprietate, în termen de 3 luni de la data punerii în aplicare a prezentei hotărîri:
să încheie contracte bilaterale cu toţi chiriaşii şi arendaşii care locuiesc în cămine, conform Contractului de închiriere a locuinţelor în blocul locativ de stat cu mai multe apartamente, anexat la regulile sus-menţionate;
să elaboreze, în regim de urgenţă, tarife economic argumentate pentru închirierea spaţiului locativ, deservirea tehnică şi reparaţia căminelor cu încăperi locuibile;
să ofere chiriaşilor din cămine posibilitatea de a privatiza încăperile ocupate, în condiţiile Legii privatizării findului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 (Monitorul Parlamentului, 1993, nr. 5, art. 126), cu completările şi modificările ulterioare, şi să le acorde ajutor la fondarea asociaţiilor proprietarilor de locuinţe privatizate şi preluarea la balanţa acestora a locuinţelor şi terenurilor aferente.
3. Se stabileşte că agenţii economici cu orice tip de proprietate şi organizare juridică, deţinători de cămine, vor efectua lucrările necesare de reparaţie a elementelor constructive, utilajului tehnico-sanitar al căminelor şi reţelelor inginereşti din interiorul lor, asigurînd buna lor pregătire către sezonul rece 2002-2003.
4. Se recomandă organelor administraţiei publice locale, la solicitarea deţinătorilor de cămine, în caz de necesitate, să examineze şi să aprobe, în regim de urgenţă, tarife economic argumentate pentru deservirea tehnică a reţelelor inginereşti din interiorul căminelor.
5. Prefecturile, în comun cu organele administraţiei publice locale, în termen de două luni, vor verifica corectitudinea calculării şi transferării prestatorilor de servicii comunale de către gestionarii căminelor a plăţilor acumulate de la locatari pentru serviciile acordate.
6. Controlul executării prezentei hotărîri se pune în seama Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, prefecturilor, consiliilor judeţene şi Comitetului executiv al U.T.A. Găgăuzia.

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA - Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului - Gheorghe Duca
Ministrul justiţiei - Ion Morei
Chişinău, 27 septembrie 2002.
Nr. 1271.
INTRARE IN SISTEM
 ai uitat?
  Inregistrare
Adauga o Companie
METEO IN MOLDOVA


:: MARFURI :: COMPANII :: SERVICII :: NOUTATI :: DESPRE NOI ::
Copyright 2005 - 2011 DAPIS Technologies Ltd.
Tel:(+373 22) 63-69-59, Fax: 57-19-86